Chord/Tab song: Gọi Bướm - Đào Ngọc Dung

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Gọi Bướm - Đào Ngọc Dung - (Con [Am]bướm là con bướm [Dm]xinh, là con [Am]bướm là con bư...)

3 months ago53 Ballade Đào Ngọc Dung
--
Con [Am]bướm là con bướm [Dm]xinh, là con [Am]bướm là con bướm hồng
Con [Am]bướm là con bướm [Dm]xinh, là con [Am]bướm là con bướm [G]trắng
Bướm [C]ơi là [Am]bướm, nàybướm hãy về đây [G]chơi
Ở đây có ngàn hoa [E7]thắm ngàn hoa [Am]thắm nở trên nắng [F]vàng
Bướm [G]ơi về đây vui [Am]chơi, cùng chúng em về đây vui chơi
 
Con [Am]bướm là con bướm [Dm]xinh, là con [Am]bướm là con bướm hồng
Con [Am]bướm là con bướm [Dm]xinh, là con [Am]bướm là con bướm [G]trắng
Bướm [C]ơi là [Am]bướm, nàybướm hãy về nơi [G]đây
Đậu trên tóc của em [E7]nhé đậu trên [Am]áo bài hoa mới [F]này
Bướm [G]ơi về đây vui [Am]chơi, cùng chúng em về đây vui chơi

Chords List

Chord: Gọi Bướm - Đào Ngọc Dung - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like