Chord/Tab song: giấc mơ trưa - Vừng A Dính,Dính

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: giấc mơ trưa - Vừng A Dính,Dính - ((Intro) [G] [Em7] [D]   (Verse) anh luôn [G]muốn đưa em đi x...)

a year ago412 Ballade
--
(Intro)
[G] [Em7] [D]
 
(Verse)
anh luôn [G]muốn đưa em đi xa
hơn công [Em7]viên hay đi lên [D]trên lầu
hay [G]sáng sớm mai anh qua
leo lên [Em7]xe anh đưa lên [D]trên cầu
đi [G]ngắm lá cây lung lay
mặt trời [Em7]lên có tay chung [D]tay
dòng không [G]khí cứ bơi lung tung
hay là do [Em7]trái trái tim rung [D]rung
 
(Chorus)
nhưng anh thích [G]em
yêu [Em]em
cưng [Em7]em
chiều [D]em
anh thích [G]em
yêu [Em]em
cưng [Em7]em
chiều [D]em
bao câu [Em7]hát nắng mưa đôi [D]điều
giật mình [Bm7]thức giấc mơ ngủ [E]trưa
xa [Em7]em
xa [D]em
xa [G]em
 
(Pre-Chorus)
[Em7] [D] [G]
[Em7] [D] [G]
[Em7]giấc mơ [D]trưa
buổi [Bm]trưa mơ giấc [E]mơ
[Em7]bái [D7]bai... [D]
 
(Chorus/Outro)
nhưng anh thích [G]em
yêu [Em]em
cưng [Em7]em
chiều [D]em
anh thích [G]em
yêu [Em]em
cưng [Em7]em
chiều [D]em
bao câu [Em7]hát nắng mưa đôi [D]điều
giật mình [Bm7]thức giấc mơ ngủ [E]trưa
xa [Em7]em
xa [D]em
xa [G]em
xa [Em7]em
xa [D]em
xa [G]em
 
(Riff)
[Em7] [D] [Bm] [E]
[Em7] [D] [G]

Chords List

Chord: giấc mơ trưa - Vừng A Dính,Dính - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like