Chord/Tab song: Giả Trân - Mew Amazing

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Giả Trân - Mew Amazing - (Bạn của [C]em sống hơi giả [Am]trân Học ở [F]đâu các nết rất...)

6 months ago721 Mew Amazing
--
Bạn của [C]em sống hơi giả [Am]trân
Học ở [F]đâu các nết rất [G]trân
Khi bạn [Em]cười lẫn khi bạn [Am]nói
Không thấy [Dm]gì ngoài sự giả [G]trân
 
Bạn của [C]em kiên cường giả [Am]trân
Bốn bức [F]tường không giả trân bằng [G]bạn
Khi bạn [Em]buông những câu đạo [Am]lý
Thật giả [Dm]trân ôi [G]thật giả [C]trân

Chords List

Chord: Giả Trân - Mew Amazing - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like