Chord/Tab song: Gia Đình Âm Nhạc - Dương Hải Đăng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Gia Đình Âm Nhạc - Dương Hải Đăng - (Có một [C]gia đình, đam mê âm [Em]nhạc Mỗi một [F]người, mỗi...)

3 months ago57 Fox Dương Hải Đăng
--
Có một [C]gia đình, đam mê âm [Em]nhạc
Mỗi một [F]người, mỗi một cuộc [G]sống
Nhiều [C]tính cách, nhiều [Em]suy nghĩ
Nhiều [F]ước mơ, nhiều [G]độ tuổi
 
Một [C]gia đình, luôn luôn vui [Em]cười
Từ khắp mọi [F]miền, quê nhà Nam [G]Bắc
Môt [C]gia đình, gia [Em]đình hạnh phúc
Không dối [F]gian, không [G]muộn phiền
 
ĐK
Đến với chung [C]tôi, ta cùng [G]nhau xây dựng gia [Am]đình
Ta cùng [F]vui, ta cùng [G]hát ta cùng [C]múa
Đến với chúng [C]tôi, mình cùng [Em]ca La La [Am]La
Chúng ta mãi [F]là môt gia [G]đình tràn niềm [C]vui

Chords List

Chord: Gia Đình Âm Nhạc - Dương Hải Đăng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like