Chord/Tab song: Gánh Lúa Về - George A. Miner

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Gánh Lúa Về - George A. Miner - (1. [A]Ban mai hăng hái lên đường, [D]Ta đem gieo giống thiên...)

a year ago277 George A. Miner
--
1. [A]Ban mai hăng hái lên đường, [D]Ta đem gieo giống thiên thượng,
[A]Luôn ban trưa, trải ban chiều, [B]đến tối gieo [E]cùng phương.
[A]Rồi trông cho lúa chín vàng, [D]Vui đem lưỡi hái lên đàng,
[A]Gặt rồi bao bó lúa kia [E]vui mừng gánh ngay [A]về.
 
ĐK: [A]Cùng nhau ta hát [C#m]vang, [D]gặt lúa cánh đồng [A]vàng,
Lòng từ nay khoan [F#m]khoái thay, [B]Bó lúa đem về [E]đây.
[A]Cùng nhau ta hát [C#m]vang, [D]gặt lúa cánh đồng [A]vàng,
nào cùng nhau gánh [F#m]lúa vô, [E]Đem nộp hết trong [A]kho.
 
2. [A]Hanh thông hay chẳng gặp thời, [D]Chuyên tâm gieo khắp phương trời,
[A]Tuy cơn mưa nắng đông hè, [B]giá tuyết không [E]hề ngơi;
[A]Mùa đây hoa quả ê-hề, [D]Công lao ta hết nặng nề,
[A]Gặt rồi bao bó lúa kia [E]vui mừng gánh ngay [A]về.
 
3. [A]Ra đi nước mắt tuôn dài, [D]Ta gieo cho Chúa Thiên đài;
[A]Đôi khi lao khổ mệt nhọc [B]lắm lúc tuôn [E]mồ hôi,
[A]Chờ khi rhan vãn qua rồi, [D]Jêsus nghinh tiếp lên trời.
[A]Gặt rồi bao bó lúa kia [E]vui mừng gánh ngay [A]về.

Chords List

Chord: Gánh Lúa Về - George A. Miner - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like