Chord/Tab song: Em Mơ - Tuyên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Em Mơ - Tuyên - (Nhiệm [C]màu là có thật [Bm]đấy anh Từ [Am]lúc em chợt trông...)

5 months ago70 Ballade Tuyên
--
Nhiệm [C]màu là có thật [Bm]đấy anh
Từ [Am]lúc em chợt trông thấy anh nơi bên [G]kia đường
Dù cho [C]nhân gian thế thái dẫu dài [Bm]rộng đến đâu
Thì mình vẫn [Am]thấy nhau mặc dầu có mai sau thế [G]nào
 
Ngàn cơn mơ em [C]nuôi chưa dám, sẽ [Bm]nhìn thấy anh
Sợ rằng [Am]nắng lên, mình lại đớn đau thêm khi [G]không ở bên
Người mà em luôn [C]mong, một mai sẽ [Bm]tìm thấy em
Vỗ về [Am]lấy em yêu mình [G]em.
 
ĐK:
Hey baby, [C]were you made for [Bm]me?
Em cuồng [Am]si em phi [G]lý yêu anh chỉ bởi vì
Cause baby [C]you were made for [Bm]me!
Đứng bên [Am]anh, em [G]mơ…
 
RAP
[C]In the morning sun you and I are one
[Bm]Fingers through my hair feel you everywhere
You [Am]made me feel things I don’t believe in
Oh [G]my baby I can find you now
Từng nhịp em [C]bước tới gần anh hơn giữa những rộn ràng nơi này
[Bm]Có tiếng nhạc mình feel Baby let me see your move
[Am]Cause you were made for me Why can’t you … oh baby
[G]Why can’t you see? It’s me!

Chords List

Chord: Em Mơ - Tuyên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like