Chord/Tab song: Em Làm Bác Sĩ - Cao Phi Long,Diễn Châu

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Em Làm Bác Sĩ - Cao Phi Long,Diễn Châu - (Căn chồi thật [G]xinh em sẽ [D]làm trạm xá trong [Em]vườn Ai...)

5 months ago91 Ballade
--
Căn chồi thật [G]xinh em sẽ [D]làm trạm xá trong [Em]vườn
Ai là bệnh [G]nhân ai đau [Em]ốm mời hết vô [Am]đây
Ai ho ai [G]sốt ai [D]có nhức đầu sổ [Em]mũi cảm cúm
Hãy ghi tên [Am]vào em đây [D]sẽ khám điều trị [G]ngay.
 
Nhe hàm răng [G]coi chiếc răng [D]này mẻ mất một miếng [Em]rồi
Trám liền một [G]khi về bơn [Em]bớt ăn kẹo nghe [Am]chưa
Nhớ nghe mỗi [G]sáng dậy [D]sớm hãy nhớ đánh [Em]răng bạn nhé
Đánh trong lẫn [Am]ngoài đánh thật [D]kỹ để ngừa sâu [G]răng.

Chords List

Chord: Em Làm Bác Sĩ - Cao Phi Long,Diễn Châu - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like