Chord/Tab song: Đường chiều - Hồng Duyệt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đường chiều - Hồng Duyệt - (1. [Am] Chiều xóa thành [C] đô, thế nhân bàng [Am] hoàng Dọn...)

--
1. [Am] Chiều xóa thành [C] đô, thế nhân bàng [Am] hoàng
Dọng hát lời [G] ca, ôi sao nhịp [Am] nhàng
Dừng trên hè [F] phố lòng ta thầm [Am] nhớ
Những chiều lá [F] rơi, lá rơi bên [Am] thềm nhà

2. Đường vắng chiều [C] buông, nóng cây vài [Am] hàng
Đèn sáng ngoài [G] mưa, hết ca ngừng [Am] đàn
Mộng xưa tàn [F] vỡ, lòng ta còn [Am] nhớ
Những chiều sát [F] vai, sát vai trong [Am] nhịp đàn

ĐK: Ôi Hắt hiu là [F] nhớ
Chiều nay sao hắt hiu là nhớ tới [Am] chiều nào
[E7] Ôi Bóng hôn hoàng [G] xuống
Dừng [E7] đây nghe lá mưa từng cánh trong [Am] nghẹn ngào

3. Mộng ước về [C] đâu, chút duyên tình [Am] đầu
Nhạc cũ chìm [G] sâu, lắng trong hồn [Am] sầu
Đèn khuya còn [F] sáng, nhạc khuya thầm [Am] nhắc
Bao lần lá [F] rơi, lá rơi trên [Am] đường chiều

Chords List

Chord: Đường chiều - Hồng Duyệt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like