Chord/Tab song: Đú Đa Đú Đỡn - Tây Giang

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đú Đa Đú Đỡn - Tây Giang - ([G]Năm mới tết đến, [D]hối hả về quê [Em]Bao chuyện lo toan ...)

3 months ago40 Tây Giang
--
[G]Năm mới tết đến, [D]hối hả về quê
[Em]Bao chuyện lo toan nhưng lại sợ [C]mọi cười chê
[G]Em giờ đã lớn, [D]chẳng còn trẻ con
Đầu [Em]Xóm cuối xóm ai cũng hởi câu “Bao [C]Giờ Mấy Lấy Chồng?”
 
[G]Sống trên đời sao cứ [D]phải vừa lòng người tá
Thanh [Em]xuân của ta cuộc sống của ta là [C]quyền riêng tư của ta
Trong [G]xóm đám bạn ai cũng [D]chồng và con
Em [Em]phải làm sao, em vẫn lao đao lẻ [C]bóng riêng em mỏi mòn
 
[G]Đú đa đú đởn. [D]Đú đa đú đởn.
[Em]Đú đa đú đởn, Em [C]vẫn vấn một mình cô đơn
[G]Đú đa đú đởn. [D]Đú đa đú đởn.
Kệ [Em]cho người ta dèm pha cười chê em vẫn [C]thích một mình cô đơn
 
[G]Sóng ở thành phố [D]chẳng phải phiền lo
Phải [Em]cưới phải yêu được ai ngoài chuyện: Ngày[C] mai ăn gì để no?
[G]Bây giờ đã khác [D]đâu còn như trước
Phải [Em]lấy chồng ngoan môn đăng hộ đối để [C]gia đình nở mặt
 
[G]Yêu một người nhưng cưới [D]thì lấy một người khác
Duyên [Em]số đẩy đưa, buổi sáng chiều trưa biết [C]sống sao cho vừa
Rồi [G]đến một ngày em cũng [D]sẽ gặp được anh
Chàng [Em]si tình em, người nuông chiều em để [C]em thôi đú đa đú [G]đởn

Chords List

Chord: Đú Đa Đú Đỡn - Tây Giang - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like