Chord/Tab song: Đôi dòng - Trúc Sinh,Đặng Hiền

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đôi dòng - Trúc Sinh,Đặng Hiền - (Về [Em] đây hạt cát xưa chìm theo dòng nước xuôi Ghé ...)

2 years ago229
--
Về [Em] đây hạt cát xưa chìm theo dòng nước xuôi
Ghé bên [D] cồn xưa có bao [Em] giọt mưa
Về [Em] qua trời đất xa mùa sau chừng vẫn đây
Bỗng như người [D] với ta nước đôi dòng [Em] vẫn trôi

Ngày [C] xa quê hương hồn [Am] bao vấn vương
Buồn [D] chất ngất nhớ hư [G] hao tháng ngày
Về [Em] đây theo từng cơn gió [Am] xoay
Ngậm ngùi thương [D] nhớ dáng ai bên [G] chiều nắng phai

Về [C] đây yêu thương từng [Am] con phố xưa
Tình [D] cũ héo hắt em [G] thay áo đời
Giọt [Em] mưa bên chiều cơn nắng [Am] say
Say từng chiếc lá [D] bay em đắp lên [Em] ru hồn nghiêng

Chords List

Chord: Đôi dòng - Trúc Sinh,Đặng Hiền - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like