Chord/Tab song: Đây Nhiệm Tích - Lm. Kim Long

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đây Nhiệm Tích - Lm. Kim Long - (1. [F]Đây Nhiệm [Gm]Tích vô [Dm]cùng cao [F]quý, nào chúng [...)

2 months ago56 Lm. Kim Long
--
1. [F]Đây Nhiệm [Gm]Tích vô [Dm]cùng cao [F]quý,
nào chúng [Gm]ta phục [C]bái tôn [F]thờ.
Và dấu [Dm]tích ngàn [A#]xưa lưu [C]ký,
[A#]phải kính [F]nhường nghi [C]lễ mới [F]đây.
[F]Ta hãy [Dm]lấy Đức [A#]Tin bù [Gm]lại,
[C]nếu giác [F]quan không [C7]cảm thấy [F]gì.
 
2. [F]Dâng về [Gm]Chúa Cha [Dm]và Con [F]Chúa,
lời tán [Gm]dương mừng [C]chúc vang [F]hòa.
Cùng vinh [Dm]phúc quyền [A#]uy danh [C]giá,
[A#]tựa khói [F]trầm bay [C]tỏa ngát [F]hương.
[F]Để tiến [Dm]Chúa Thánh [A#]Linh nhân [Gm]hậu,
khúc tán [F]dương [C]cảm tạ suốt [F]đời. [A#]A- [C]a- [F]men.

Chords List

Chord: Đây Nhiệm Tích - Lm. Kim Long - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like