Chord/Tab song: Dẫu Chân Của Người - Duy Lễ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Dẫu Chân Của Người - Duy Lễ - ([Am] Khi đời con yên [F] ấm Chúa chung vui cùng [G] con Dấu ...)

5 months ago56 Duy Lễ
--
[Am] Khi đời con yên [F] ấm Chúa chung vui cùng [G] con
Dấu chân con [Em] in trên cát vàng biển [G] xanh
Dấu chân Chúa song [Am] hành [C]
Người cùng con tung tăng [Em] đời còn gì vui [G] hơn
Có Chúa bên [Am] mình.
 
[Am] Rồi đời con giông [F] bão [E7] mặc gió mưa dập [Am] vùi
[Em] Xác thân con tả [F] tơi [G] mắt con tuôn lệ [Em] rơi
[Am] Còn gì cô đơn [G] hơn [Em] dấu chân in lẻ [G] loi
[Em] Người từng vui bên [G] con [Em] Chúa ở đâu giờ [Am] này.
 
[F] Những lúc gặp khó [G] khăn [E7] Chúa cõng con trên [F] lưng
[G] Nên con đâu [F] biết [E7] đó là dấu [F] chân [E7] của [Am] Người.

Chords List

Chord: Dẫu Chân Của Người - Duy Lễ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like