Chord/Tab song: Đánh Mất 2 - Fame Chí Thành

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đánh Mất 2 - Fame Chí Thành - (Verb1: Làn [F] khói buông ta nặng lòng [Dm] Cô đơn bềnh bồng...)

a year ago309 Fame Chí Thành
--
Verb1: Làn [F] khói buông ta nặng lòng
[Dm] Cô đơn bềnh bồng
Thuốc [Bb] tàn đi để nhắc [C] mình
Đừng thương,[F] ngừng trông
Lòng người [Bb] dối gian, ta khờ [C] dại
[Am]Đau mà vẫn [Dm]chọn
Rồi [Gm]ôm con tim
Cùng vết thương lòng héo [C]mòn[C7]
[F]Quên một người ta thương
Như là [Dm]cố nhớ người chưa quen
Em [Bb]ngọt ngào đến [C]bên
Rồi nhẹ nhàng [F]xa anh
Làm sao [Bb]có thể bắt ai [C]đó thương mình
Như [Am]buộc mình phải ngừng [Dm]yêu
Vẫn [Gm]mong em sẽ tìm [C]thấy
Những thứ em [F]cho là cần
 
DK: Ai cũng từng một [Bb]lần dại ngu
Mang [C]hết con tìm chân [Am]thành
Mà người nào có trân [Dm]trọng
Giả [Gm]vờ rằng không nghĩ
[C]Y như là một thằng [F]hề
Lấy nụ cười che nước [F7]mắt
Vì ai cũng từng [Bb]có một người
Chỉ luôn ở [C]mãi trong tim
Chứ không [Am]thể cùng đi hết [Dm]cuộc đời
Ai cũng [Gm]từng thật lòng yêu
Nhưng [C]có mấy ai [F]trọn vẹn
 
Verb 2: [F]Quên một người ta thương
Như là [Dm]cố nhớ người chưa quen
Em [Bb]ngọt ngào đến [C]bên
Rồi nhẹ nhàng [F]xa anh
Làm sao [Bb]có thể bắt ai [C]đó thương mình
Như [Am]buộc mình phải ngừng [Dm]yêu
Vẫn [Gm]mong em sẽ tìm [C]thấy
Những thứ em [F]cho là cần
 
DK: Ai cũng từng một [Bb]lần dại ngu
Mang [C]hết con tìm chân [Am]thành
Mà người nào có trân [Dm]trọng
Giả [Gm]vờ rằng không nghĩ
[C]Y như là một thằng [F]hề
Lấy nụ cười che nước [F7]mắt
Vì ai cũng từng [Bb]có một người
Chỉ luôn ở [C]mãi trong tim
Chứ không [Am]thể cùng đi hết [Dm]cuộc đời
Ai cũng [Gm]từng thật lòng yêu
Nhưng [C]có mấy ai [F]trọn vẹn
 
Chord: Anh cũng từng một [Bb]lần yêu [C]em
Bằng con tim chân [Am]thành
Mà em chẳng trân [Dm]trọng
Giả [Gm]vờ rằng không nghĩ
[C]Y như là một thằng [F]hề
Lấy nụ cười che nước [F7]mắt
Vì ai cũng từng [Bb]có một người
Chỉ luôn ở [C]mãi trong tim
Chứ không [Am]thể cùng đi hết [Dm]cuộc đời.
Ai cũng [Gm]từng thật lòng yêu
Nhưng [C]có mấy ai [F]trọn vẹn
Ai cũng [Gm]từng thật lòng yêu
Nhưng [C]có mấy ai trọn [F]vẹn

Chords List

Chord: Đánh Mất 2 - Fame Chí Thành - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like