Chord/Tab song: Dâng Lên Chúa Tâm Hồn Phụng Thờ - Lê Văn Lộc

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Dâng Lên Chúa Tâm Hồn Phụng Thờ - Lê Văn Lộc - (Dâng lên [D] Chúa tiếng hát nơi [G]tâm hồn nhỏ [A]bé. [D]. L...)

Available on
--
Dâng lên [D] Chúa tiếng hát nơi [G]tâm hồn nhỏ [A]bé. [D]. Làm của [G] lễ dâng [A] Cha nơi đất [D] thấp.
Dâng lên [G] Chúa tất cả, [F#m] tâm hồn phụng [Bm] thờ Xin Cha chạm [Em] đến trái [A] tim đợi [D] mong
 
Dâng lên [G] hết tâm con Cha [F#m] ôi con ngóng [Bm] chờ, Được đắm [Em] trìm trong [A] tình yêu Chúa đậm [D] sâu
 
Tình yêu Chúa [G] lớn bao lao, [D] lớn bao la. Biết [F#m] lấy chi đáp [Bm] đền.
[G]Con dâng thân này xin [A] Cha hãy nhận [D] lấy
 
Đời con nhỏ [G] bé đây thôi, [D] bé đây thôi, xin [F#m] Cha hãy đón [Bm] nhận, giúp [G] con làm xong các công [A] việc trên [D] đất.
 
Hằng ngày con [G] sẽ chăm lo , bước [F#m] trong sự kêu [Bm] gọi, đến khi trở [Em] về nơi [A] miền vinh hiển đoàn [D] viên..
...
Lê Văn Lộc

Chords List
Available on

Chord: Dâng Lên Chúa Tâm Hồn Phụng Thờ - Lê Văn Lộc - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like