Chord/Tab song: Daling og Guling - Hans Rotmo

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Daling og Guling - Hans Rotmo - ( [C] [G7] [C] [F] [C] [G7] [C] [C]Han Olaf [C]Daling han v...)

--
[C] [G7] [C] [F] [C] [G7] [C]
[C]Han Olaf [C]Daling han va ein harding, han Petter [G7]Guling han va ein [C]fuling.
Dem toan [C]treftes på fest ei jul, han Daling[G7] full og ein Guling[C] ful.
Han Guling b[F]ynt han er vrangast ska[C]pt, han Daling t[G7]ent fer han tent så kj[C]apt.
Dem slo sam[F]tidig hinann på [C]kjeften. Han Guling[G7] sneia, men han Daling t[C]reft'n
[C]Han Guling reist seg opp og slo med flaska, han Daling [G7]kauka og hold fer [C]taska
og fekk ti'n stol som'n tok og daska o[G7]g treft'n Gul[C]ing med mett i maska
Han Petter [F]Guling han tok eit bord og [C]sendt på&#[G7]039;n Daling og[C]9;n Daling fór
utgjennom [F]døra og nedgjennom[C] trappa og'n G[G7]uling etti mens at folk[C]et klappa.
[C]Han Daling kom seg og bynt å kjemm seg og reiv t[G7] gelenderet og slo omkrin[C]g seg
Han Guling gikk på med'n kniv han ha og stak[G7]k ett hæsjen hans [C]Daling da
Men Daling [F]gaft idet han treft&[C]#039;n og kn[G7]iven fór dermed in[C]ni kjeften
og'n Gu[F]ling sleft'n o[C]g dermed taft&[G7]#039;n, ja son bynt fes[C]ten på tridagsaften!

Chords List

Chord: Daling og Guling - Hans Rotmo - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like