Chord/Tab song: Đại Thiên Bồng (Cover Lời Việt) - Tiểu Muội Màn Thầu

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đại Thiên Bồng (Cover Lời Việt) - Tiểu Muội Màn Thầu - (Verse1 Hồng nhan [F] đâu há [G]thân phàm [Am] nhân Tắm minh ...)

--
Verse1
Hồng nhan [F] đâu há [G]thân phàm [Am] nhân
Tắm minh [F] nguyệt hóa [G]nên hình [C] dáng
Ngươi đã [F]là võ tướng thần [G] binh
Vì sao [Em]với ta đa tình [Am] si
[F]Rồi nếm thương [G]đau chính là [Am] người
 
Lục diệu [F] thêu ngũ [G]tinh hồng [Am] trang
Đời chớp [F] mắt lưu [G] tình núi [C]sông
Thiên trách [F] địa không dung vẫn [G] cam
Hồng nhan [Em] tan biến giữa thế [Am]gian
Lưu [F]lại khúc tương [G] tư giữa đường [Am]đời
 
Chous
Ta đâu sợ [F] thiên đạo luân [G] hồi
Đâu sợ phách [Em] tán hồn [Am]phi
Hận [F] thế gian này vắng [G] người hóa sầu [C] bi
Ta đâu sợ [F] tây tiến chẳng [G] lui
Đâu sợ [Em]thế sự khó [Am]lường
Trọn [F]một kiếp để [G] ta bảo vệ [Am] người
 
Verse2
Lục diệu [F] thêu ngũ [G]tinh hồng [Am] trang
Đời chớp [F] mắt lưu [G] tình núi [C]sông
Thiên trách [F] địa không dung vẫn [G] cam
Hồng nhan [Em] tan biến giữa thế [Am]gian
Lưu [F]lại khúc tương [G] tư giữa đường [Am]đời
 
Chous
Ta đâu sợ [F] thiên đạo luân [G] hồi
Đâu sợ phách [Em] tán hồn [Am]phi
Hận [F] thế gian này vắng [G] người hóa sầu [C] bi
Ta đâu sợ [F] tây tiến chẳng [G] lui
Đâu sợ [Em]thế sự khó [Am]lường
Trọn [F]một kiếp để [G] ta bảo vệ [Am] người
 
Ta đâu sợ [F] thiên đạo luân [G] hồi
Đâu sợ phách [Em] tán hồn [Am]phi
Hận [F] thế gian này vắng [G] người hóa sầu [C] bi
Ta đâu sợ [F] tây tiến chẳng [G] lui
Đâu sợ [Em]thế sự khó [Am]lường
Trọn [F]một kiếp để [G] ta bảo vệ [Am] người

Chords List

Chord: Đại Thiên Bồng (Cover Lời Việt) - Tiểu Muội Màn Thầu - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like