Chord/Tab song: Cười ra nước mắt - Đồng Giao

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cười ra nước mắt - Đồng Giao - (Đường đời chông gai nào ai có [Am] hay Ai không nguy [Em] kh...)

4 years ago179 Đồng Giao
--
Đường đời chông gai nào ai có [Am] hay
Ai không nguy [Em] khốn đôi lần là [Am] chưa hiểu đời
Tình đời đôi [G] khi cười cho đớn [C] đau số phận [F]
Nhân gian than ơi oan trái chi [Em] cho phận người.

Hỡi nhân [F] thế còn [G] ai trọng nghĩa khinh [Am] tiền
Hỡi nhân [F] thế còn [G] không bắng hữu thâm [Am] giao.

Người ghanh [Am] ghét bởi lợi danh lời nghĩa [Dm] nhân trên đầu môi
Tình đệ [G] huynh sẽ tan biến thành mây [C] khói
Người trường [Am] phu luôn lầm than kẻ tiểu [Dm] nhân luôn gặp may
Đời là [Em] thế đời luôn oan trái khôn [Am] lường.

Chords List

Chord: Cười ra nước mắt - Đồng Giao - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like