Chord/Tab song: Cứ để sao rơi - Cao Ngọc Cú

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cứ để sao rơi - Cao Ngọc Cú - ([A]Em lặng thinh, nhìn tôi bằng đôi mắt buồn[D] [A]Em chờ tô...)

8 months ago77 Cao Ngọc Cú
--
[A]Em lặng thinh, nhìn tôi bằng đôi mắt buồn[D]
[A]Em chờ tôi, thời gian lạc quanh nỗi buồn[D]
[A]Em nhìn tôi, hình tôi lạc trong đôi mắt buồn[D]
[A]Em đợi thôi, đợi tôi trong nhân thế ta buồn[D]
 
[A]Sao cứ rơi, và [B7]sao cứ rơi, cứ [A]rơi
 
[D]Tôi nào có sức mạnh dừng thần thời [A]gian
[B7]Tôi nào có sức mạnh dừng con mưa [A]lại
[D]Thôi đành thế cứ để vì sao [A]rơi
[G#]Thôi đành thế [G]nói lời chia ly u [A]sầu
 
[A]Ta nhìn nhau và ta yêu nhau rất [D]nhiều
[A]Tôi hôn em và tôi yêu em rất [D]nhiều
[A]Em chợt nói rằng em yêu tôi rất [D]nhiều
[A]Không một ai, Không một ai rất [D]nhiều
 
[C#]Sao cứ rơi[C#m], và [Bm]sao cứ rơi, cứ [A]rơi
 
[D]Tôi nào có sức mạnh dừng thần thời [A]gian
[B7]Tôi nào có sức mạnh dừng con mưa [A]lại
[D]Thôi đành thế cứ để vì sao [A]rơi
[G#]Thôi đành thế [G]nói lời chia ly u [F#]sầu
 
như cơn [G]gió lạnh ah ah
như cơn [A]gió lạnh ah ah
như cơn [G]gió lạnh ah ah
như cơn [A]gió lạnh ah ah
Solo:
[D] [D] [A] [A]
[B] [B] [A] [A]
[D] [D] [A] [A]
[B] [B] [A] [A]
 
[D]Tôi nào có sức mạnh dừng thần thời [Amaj7]gian
[B7]Tôi nào có sức mạnh dừng con mưa [A]lại
[D]Thôi đành thế cứ để vì sao [A]rơi
[G#]Thôi đành thế [Gm]nói lời [G]chia ly u [A]sầu
 
[A#](dồn)
[D#]Tôi nào có sức mạnh dừng thần thời [A#]gian
[C7]Tôi nào có sức mạnh dừng con mưa [A#]lại
[D#]Thôi đành thế cứ để vì sao [A#]rơi
[C7]Thôi đành thế nói lời chia ly u [A#]sầu
 
(đoạn này không đánh)
Thôi đành thế cứ để vì sao rơi

Chords List

Chord: Cứ để sao rơi - Cao Ngọc Cú - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like