Chord/Tab song: CON TRỜI GIÁNG THẾ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: CON TRỜI GIÁNG THẾ - (Tiếng [C]hát tưng bừng, rao báo tin mừng [F], vang lừng khắp...)

a year ago951
--
Tiếng [C]hát tưng bừng, rao báo tin mừng [F],
vang lừng khắp [G]chốn, Con [C]Trời giáng [G]thế.
Ánh [C]sáng đưa đường, soi lối đêm trường [F].
Đêm này Cứu [G]Chúa Giê-xu giáng sinh [C].
ĐK : Đấng [C7]Cứu Thế [F]Giê-xu Christ Cứu Chúa tôi [Em]Ha-lê-lu-gia [Am]!
Dìu dắt tôi [Dm]trên con đường [G]đi theo Ngài [C]theo mãi [C7].
Chúa giáng thế [F]trong đêm tối sáng lung linh [Em]ánh sao trên trời [Am].
Nào ta bước [Dm]đến bên Ngài [G]lạy Vua chí cao [C].

Chords List

Chord: CON TRỜI GIÁNG THẾ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like