Chord/Tab song: Con Sâu Nhúc Nhích Anh Không Dám Bắt - Duy Tốc Độ,Lee Yang

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Con Sâu Nhúc Nhích Anh Không Dám Bắt - Duy Tốc Độ,Lee Yang - (Con sâu nhúc [Em]nhích anh không dám [Bm]bắt Con sâu chết [E...)

6 months ago106
--
Con sâu nhúc [Em]nhích anh không dám [Bm]bắt
Con sâu chết [Em]ngắt anh bắt cho em [Bm]coi
Em ơi [Em]em [Bm]anh sẽ theo em [Em]về
Oun ery [Em]oun [Bm]uon srolanh bong [Em]tê
Chiếc xe không [Em]bánh anh không dám [Bm]lái
Chiếc xe mà có [Em]bánh anh lái cho em [Bm]coi
Em ơi [Em]em [Bm]anh sẽ theo em [Em]về
Oun ery [Em]oun [Bm]uon srolanh bong [Em]tê
 
Em [Em]hãy nghe lời anh nói lần đầu gặp [Bm]em đã bối rối
Nhưng [Em]tại anh hỏng dám nói vì sợ em [Bm]bảo anh lừa dối
Anh [Em]muốn được chạm môi và đưa em [Bm]về mổi buổi tối
Anh [Em]quý em như là bảo bối vì anh [Bm]crush em lâu rồi
Gặp [Em]em chuyến xe tình cờ uk [Bm]khoảng 12 giờ
Em [Em]khiến tim anh loạn nhịp rồi làm [Bm]kẻ mộng mơ
Anh không [Em]phải là nhà thơ nhưng có thể [Bm]tả em thật đẹp nhất
Anh không [Em]to và được khỏe còn việc che [Bm]chở em anh đủ sức
Dù [Em]ai nói ngã nói [Bm]nghiêng thì anh đây [Em]vẫn cứ yêu em hết [Bm]lòng
Thì [Em]anh vẫn mãi thích [Bm]em dù bên anh [Em]có bao nhiêu bông [Bm]hồng
Em yêu [Em]ai cũng vậy thôi thì yêu [Bm]đại anh đi
Anh [Em]hứa hổng có la cà sao em còn [Bm]ngại yêu duy
Và tình chúng m[E]mình căng đét anh nghĩ không[Bm] ai sánh bằng
Em hỏi [Em]anh yêu em bao lâu anh [Bm]nói yêu em đến vĩnh hằng
 
Chiếc xe mà chết [Em]máy anh không dám [Bm]lái
Chiếc xe mà nỗ [Em]máy anh lái cho em [Bm]coi
Em ơi [Em]em [Bm]anh sẽ theo em [Em]về
Oun ery [Em]oun [Bm]uon srolanh bong [Em]tê
Oun ery oun [Em]srey oun mean songsa [Bm]nov
Brab bong ban te [Em]pov ey lov chong kbe [Bm]oun
Snae bong [Em]te ? [Bm]bong long snae oun [Em]hery
Oun ery [Em]oun [Bm]uon srolanh bong [Em]tê
 
Chiếc xe mà chết [Em]máy anh không dám [Bm]lái
Chiếc xe mà nỗ [Em]máy anh lái cho em [Bm]coi
Em ơi [Em]em [Bm]anh sẽ theo em [Em]về
Oun ery [Em]oun [Bm]uon srolanh bong [Em]tê
 
Con sâu nhúc [Em]nhích nhúc nhích nhúc [Bm]nhích
Con sâu nhúc [Em]nhích nhúc nhích nhúc [Bm]nhích
Con sâu nhúc [Em]nhích nhúc nhích nhúc [Bm]nhích
Con sâu nhúc [Em]nhích nhúc nhích nhúc [Bm]nhích

Chords List

Chord: Con Sâu Nhúc Nhích Anh Không Dám Bắt - Duy Tốc Độ,Lee Yang - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like