Chord/Tab song: Con Chim Sâu - Kiên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Con Chim Sâu - Kiên - ([G]Có con chim sâu [C]đậu trên cành cây [A7]cao rất [D7]lâu!...)

7 months ago124 Kiên
--
[G]Có con chim sâu [C]đậu trên cành cây [A7]cao rất [D7]lâu!
[G]Nó băn khoăn tự[C] hỏi đời mình rồi [A7]đi đến [D7]đâu?
[G]Nó nghiêng nghiêng cái [C]đầu rồi ríu rít [A7]lên vài [D7]câu.
Và [G]bỗng nhiên bầu [C]trời một hòn gạch [D7]bay trúng [G]đầu.
 
[G]Đùng một phát chim [C]sâu thoát xác và [A7]bay vút lên [D7]trời
[G]Bay đi miết chim [C]đâu hay biết rằng [A7]mình vừa mới qua[D7] đời!
Xong [G]rồi. Nó bị cho vào trong [C]nồi. [D]Hey!
 
2. [G]Có ông nông dân [C]nghèo ra đồng thăm [A7]lúa sáng [D7]nay.
[G]Bỗng nhiên trên đường [C]về gặp một con [A7]chim mới [D7]hay.
[G]Bước loanh quanh ông[C] tìm một hòn đá [A7]to, thật [D7]to!
[G]Ném chết con chim [C]sâu rồi về nhà [D7]châm bếp [G]lò.
 
[G]Ông vui bước nghĩ [C]trong sung [A7]sướng về một nồi [D7]cháo to đùng
[G]Tay ông xách con [C]chim, đôi mắt lim [A7]dim' trông rất oai [D7]hung!
 
[Dm6]Nhưng bỗng [G]từ trong làng đi [Dm6]ra,
Bóng [E7]thằng lý trưởng ranh [Am]ma...
Nó [A7]rung rung chòm [Dm6]râu,
Và [E7]cướp đi con chim [Am]sâu (sầu)!
 
[G]Ông lão [C]ngồi ở [A7]đó rất [D7]lâu.
[G]Ông nín [C]lặng chẳng [A7]nói nên [D7]câu!
[G]Ông lão [C]ngồi ở [D]đó rất [G]lâu.
[G]Ông nín [C]lặng chẳng [A7]nói nên [D7]câu!
Vì tiếc con chim [G]sâu.

Chords List

Chord: Con Chim Sâu - Kiên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like