Chord/Tab song: Có phải tôi chiều em quá - Duy Văn Phạm

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Có phải tôi chiều em quá - Duy Văn Phạm - (Có phải tôi chiều em [C] quá Nên là em như vậy [G] không Có ...)

5 months ago47 Blues Duy Văn Phạm
--
Có phải tôi chiều em [C] quá
Nên là em như vậy [G] không
Có phải tôi chiều em [Am] quá
Nên em mới hư như [Em] vậy
Nhưng mà thôi không [Fmaj7] sao
Miễn em [Em] thích là [Am] được
Và [Dm] tôi sẽ nói
[G] Em...là của [C] anh

Chords List

Chord: Có phải tôi chiều em quá - Duy Văn Phạm - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like