Chord/Tab song: Cô giáo - Đỗ Mạnh Thường

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cô giáo - Đỗ Mạnh Thường - ([A] Mẹ của em ở trường [D] là cô giáo mến [Em] thương Cô yêu...)

--
[A] Mẹ của em ở trường [D] là cô giáo mến [Em] thương
Cô yêu em vô [G] hạn [D] dạy dỗ em ngày [Bm] tháng.
[A] Em yêu biết bao nhiêu [D] mẹ của em ở trường
[Bm] mẹ của em ở [G] trường [A] là cô giáo mến [D] thương.

[A] Dạy từng câu từng lời [D] từng nét bút dáng [Em] đi
Mong cho em nên [G] người [D] thành cháu ngoan của [Bm] Bác.
[A] Em yêu biết bao nhiêu [D] mẹ của em ở trường
[Bm] mẹ của em ở [G] trường [A] là cô giáo mến [D] thương.

Chords List

Chord: Cô giáo - Đỗ Mạnh Thường - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like