Chord/Tab song: Cô Độc Vương 2 - Thiên Tú

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cô Độc Vương 2 - Thiên Tú - (Bao đọa [Em] đầy kiếp con [D] người Gieo đắng [Bm] cay thân ...)

a year ago462 Ballade Thiên Tú
--
Bao đọa [Em] đầy kiếp con [D] người
Gieo đắng [Bm] cay thân trai hao [Em] gầy
Quay đầu [C] lại một mình [D] ta nơi xa mịt [A] mờ.
 
Thân mệt [Em] nhoài nhưng làm sao [D] ngưng
Đau buồn [Bm] mấy cũng không khóc [Em] òa
Môi cười [C] tươi mà lệ trong [D] tim tháng ngày cứa [Em] sâu.
 
ĐK:
Chìm vào men [C] say đi tìm qua [D] khứ ta nỡ bỏ [Bm] quên nơi muôn trùng [Em] khơi
Điếu thuốc mơ [Am] hồ làn khói bay mang dáng [D] em vội đến vội [G] đi [B7]
Cuộc đời ưu [C] ái thêm phần ngàn nỗi [D] đau men đắng cay [Bm] nồng làm sao vơi nỗi [Em] sầu
Kiếp sau [C] nguyện làm mây trắng được tự [Bm] do chẳng vấn vương hồng [Em] trần.

Chords List

Chord: Cô Độc Vương 2 - Thiên Tú - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like