Chord/Tab song: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi (Thánh ca 026)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi (Thánh ca 026) - ([C]Chúc cho [Em]Đấng [Am]ngồi [G7]trên [C]ngôi, [F]Cùng [E7]...)

8 months ago121 Ballade
--
[C]Chúc cho [Em]Đấng [Am]ngồi [G7]trên [C]ngôi,
[F]Cùng [E7]Chiên [Am]Con,
[G]Được ngợi [C]khen, [G7]tôn quý,
[C]vinh hiển, và quyền [C]phép,
Cho [Am]đến đời [Em]đời!
Cho [F]đến đời [G]đời!
[Am]A- [G/B]men, [C]A- [G/D]men, A [C/E] [F] [G] [C]men!

Chords List

Chord: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi (Thánh ca 026) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like