Chord/Tab song: Chúa Tới Gọi Con Về - Lan Thanh

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chúa Tới Gọi Con Về - Lan Thanh - ((ĐK:) [Em]Chúa tới gọi con về (Trong ngày Chúa đến). [G]Chúa...)

8 months ago73 Ballade Lan Thanh
--
(ĐK:)
[Em]Chúa tới gọi con về (Trong ngày Chúa đến).
[G]Chúa tới gọi con về [Em](Trở về cùng Chúa)
[C]Chúa kêu gọi con [G]về trình diện với [C]Chúa [Em]Chúa [B]ơi.
 
[Em]Chúa tới gọi con về (Ai ngờ Chúa đến).
[G]Chúa tới gọi con [Em]về (Chúa tới gọi con).
[C]Con xin từ giã [G]cuộc đời về với [C]Chúa [B7]Chúa [Em]ơi.
 
1. [Em]Trong khi con không [B]ngờ thì [Em]Chúa đã đến thúc [B]con.
[D]Một lời từ [Em]giã tất [G]cả để về cùng [B]Chúa.
 
2. [Em]Con cô đơn âm [B]thầm, tìm [Em]đến Chúa cứu giúp [B]con.
[D]Nguyện lòng từ [Em]ái Chúa [G]thương phận này hèn [B]yếu.
3. [Em]Con đây bao lỗi [B]lầm nguyện [Em]Chúa ân xá thứ [B]tha.
[D]Lòng thành thề [Em]hứa bước [G]theo đường dìu về [B]Chúa.

Chords List

Chord: Chúa Tới Gọi Con Về - Lan Thanh - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like