Chord/Tab song: Chúa Là Con Đường - Phanxico

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chúa Là Con Đường - Phanxico - ([Em]Chúa là con [C]đường cho con tiến [G]lên, là ánh [Em]hồn...)

7 months ago105 Phanxico
--
[Em]Chúa là con [C]đường cho con tiến [G]lên,
là ánh [Em]hồng xua tan bóng [D]đêm,
là sức [C]sống trong khi đau [Am]khổ,
sống từng [G]ngày có Chúa dư [B]đầy.
[Em]Chúa là mối [C]tình con dâng trái [G]tim,
là bóng [Em]hình con luôn vững [B]tin,
là bóng [C]mát cho con an [Am]nghỉ,
sống một [B7]đời cùng Người con [Em]vui.
 
[G]Chúa dẫn con đường [D]đi về khắp [G]nơi [C]vui trọn [B7]đời.
[G]Mãi mãi đem tình [D]yêu nguyện hiến [G]dâng, [B7]cho tình [Em]yêu.
 
[Em]Chúa từng xuống [C]đời mang thân đớn [G]đau,
từng với [Em]người chung tim xuyến [D]xao,
thì Chúa [C]biết con đi muôn [Am]nẻo,
vẫn tựa [G]nhờ sức Chúa vô [B]bờ.
[Em]Chúa mở lối [C]trời cho con đến [G]nơi,
này xác [Em]hồn con đây Chúa [D]ơi!
Xin dẫn [C]lối con đi xa [Am]vời,
biết tìm [B7]Người tron đời con [Em]vui.
 
[Em]Sống trong cõi [C]đời đau thương Chúa [G]ơi!
Nào ai [Em]người cho con nỗi [D]vui,
chỉ có [C]Chúa như trăng sao [Am]hiền,
sáng mọi miền xóa hết ưu [B]phiên.
[Em]Bước vào con [C]đường bao nhiêu mến [G]thương,
hãy giúp [Em]lòng con thôi vấn [D]vương,
tìm mãi [C]tới Quê Hương Thiên [Am]Đường,
dẫu bụi [B7]đường ngập mờ muôn [Em]phương.

Chords List

Chord: Chúa Là Con Đường - Phanxico - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like