Chord/Tab song: Chiến Đại Dịch - Nguyễn Quốc Việt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chiến Đại Dịch - Nguyễn Quốc Việt - (Người Việt Nam [D]ơi Người Việt Nam [Bm]hỡi Tự hào hoan [G]c...)

7 months ago105 Nguyễn Quốc Việt
--
Người Việt Nam [D]ơi
Người Việt Nam [Bm]hỡi
Tự hào hoan [G]ca mãi tươi đẹp mang tên Việt [A]Nam.
 
Người Việt Nam [D]ơi
Người Việt Nam [Bm]hỡi
Tự hào hoan [G]ca mãi tươi đẹp vang tên Việt [A]Nam.
Rạng [D]ngời
 
Ver1:
[D]Ông cha chúng ta đã [Bm]thắng trước quân thù dựng [G]nên đất nước [A]này.
[D]Hôm nay chúng ta phải [Bm]thắng trước đại dịch bảo [G]vệ đất nước [A]này.
 
Bridge:
[G]Nào rửa sạch hai [A]tay, toàn dân hạn [F#m]chế tiếp xúc, đi [Bm]lại.
[G]Cùng nâng cao ý [A]thức, ngăn chặn truyền [G]nhiễm tới những người xung [A]quanh. [A7]
 
Đk:
Người Việt Nam [D]ơi, (chung một niềm tin)
Vượt qua cơn [Bm]bão (Covid 19)
Nào cùng chung [G]tay ta đẩy lùi Covid mười [A]chín (dẫu bao hiểm nguy).
 
Và mỗi công [D]dân (là mỗi chiến sĩ)
Thành thị, nông [Bm]thôn (là mỗi thành lũy)
Đồng lòng toàn [G]dân chúng ta sẽ chiến [A]thắng đại [D]dịch.
 
Ver2:
[D]Qua những tháng ngày cả [Bm]nước đã cách ly toàn [G]dân toàn xã [A]hội.
[D]Bao nhiêu con người thầm [Bm]gắng sức quên mình vì [G]dân vì nước [A]nhà.
 
Bridge:
[G]Nào rửa sạch hai [A]tay, toàn dân hạn [F#m]chế tiếp xúc, đi [Bm]lại.
[G]Cùng nâng cao ý [A]thức, ngăn chặn truyền [G]nhiễm tới những người xung [A]quanh. [A7]
 
Đk:
Người Việt Nam [D]ơi, (chung một niềm tin)
Vượt qua cơn [Bm]bão (Covid 19)
Nào cùng chung [G]tay ta đẩy lùi Covid mười [A]chín (dẫu bao hiểm nguy).
 
Và mỗi công [D]dân (là mỗi chiến sĩ)
Thành thị, nông [Bm]thôn (là mỗi thành lũy)
Đồng lòng toàn [G]dân chúng ta sẽ chiến [A]thắng đại [D]dịch.

Chords List

Chord: Chiến Đại Dịch - Nguyễn Quốc Việt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like