Chord/Tab song: Chỉ có Giê-xu - Nhạc Tin Lành

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chỉ có Giê-xu - Nhạc Tin Lành - (Chúa [C]Giê-xu Con Đức Chúa Trời hằng [Em]sống, là cứu [F]Ch...)

6 months ago77 Ballade
--
Chúa [C]Giê-xu Con Đức Chúa Trời hằng [Em]sống,
là cứu [F]Chúa yêu thương chết [Dm]thay tội [Gsus4]nhân.[G7]
Chúa [C]Giê-xu ở trong lòng tôi [Em]mãi.[Am]
là cứu [F]Chúa hôm qua, hôm [G7]nay, muôn đời [C]sau.
 
Ngài là [F]Vua muôn vua,
ngự vào lòng tôi xóa [C/E]bao muộn [Am]phiền
bình [Dm]an [G7] dưới cánh [C]Giê-xu [C7] .
kìa màn đêm [F]âm u
và mọi cuồng phong bủa [C/E]vây nay tan [Am]biến.
dưới năng [F]quyền Ngài [D7]đời tôi tươi [Gsus4]mới.[G7]
ĐK:
[C]Sống với Chúa Giê-xu [Am] từ đây.
Chúc [Em] tán Chúa Giê-xu [Am]từ đây
và [F]truyền rao [D7]danh Giê-xu [Gsus4]Christ.[G7]
[C]Bước với Chúa [Am]Giê-xu trong đời tôi.
ước [Em] đến với bao con [Am] tim lầm than.
và [F]truyền rao [G7]Cứu Chúa yêu [C]thương.

Chords List

Chord: Chỉ có Giê-xu - Nhạc Tin Lành - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like