Chord/Tab song: Ca dao tình Chúa - Ngọc Kôn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Ca dao tình Chúa - Ngọc Kôn - (ĐK. [Am]Bao la tình Chúa yêu con, bao [C]la tình Chúa yêu [A...)

7 months ago119 Ballade Ngọc Kôn
--
ĐK. [Am]Bao la tình Chúa yêu con, bao [C]la tình Chúa yêu [Am]con
Tựa [G]như bể [Am] cả, bể [F]cả mỏi [Em]mòn tăm [Am]hơi.
 
[Am]Yêu con từ [G]thưở muôn đời, yêu [C]con từ thuở muôn [Am]đời
Từ [Dm]khi là khi chưa [Em]có mặt [C]trời là mặt [Am]trăng.
 
[Am]Yêu con gánh chịu bao lần, bao [C]nhiêu là nhiêu đổ [Am]vỡ
Vong [Dm]ân đổ [F]vỡ, vong [Em]ân tội [Am]tình.
 
[Am]Vì yêu, vì [C]yêu Chúa [G]chịu lặng [C]thinh
[Am]Mang bao nỗi khổ quên [C]mình, là [Em]mình vì [Am]con.
 
1. [Am]Từ trong hoang sơ hoang [C]sơ Chúa đã [G]định dựng nên [C]con.
[Am]Từ trong hư vô [F]hư vô Ngài [Am]đã tác nên hình [G]hài
[C]Ngài đã tác nên hình [Am]hài.
 
[Am]Ngài nuôi con, Ngài nuôi [C]con bằng [G]tình thương [C]yêu
Bằng thiên [Am]ân huyền nhiệm cao siêu.
Con không biết lấy [G]gì đền [F]đáp [Em]tình [Am]yêu.
 
ĐK. [Am]Bao la tình Chúa yêu con, bao [C]la tình Chúa yêu [Am]con
Tựa [G]như bể [Am] cả, bể [F]cả mỏi [Em]mòn tăm [Am]hơi.
 
[Am]Yêu con từ [G]thưở muôn đời, yêu [C]con từ thuở muôn [Am]đời
Từ [Dm]khi là khi chưa [Em]có mặt [C]trời là mặt [Am]trăng.
 
[Am]Yêu con gánh chịu bao lần, bao [C]nhiêu là nhiêu đổ [Am]vỡ
Vong [Dm]ân đổ [F]vỡ, vong [Em]ân tội [Am]tình.
 
[Am]Vì yêu, vì [C]yêu Chúa chịu lặng thinh
[Am]Mang bao nỗi khổ quên [C]mình, là [Em]mình vì [Am]con.
 
2. [Am]Từ trong xa xăm xa [C]xăm Chúa đã [G]định chọn riêng [C]con.
[Am]Từ trong vô minh [F]vô minh ân [Am]thánh giúp con phục [G]hồi
[C]Ơn thánh giúp con phục [Am]hồi.
 
[Am]Ngài nâng con, Ngài nâng [C]con bằng [G]nguồn ân [C]thiêng
Và đưa [Am]con vào hàng dân riêng.
Con không biết lấy [G]gì đền [F]đáp [Em]tình [Am]thương.
 
ĐK. [Am]Bao la tình Chúa yêu con, bao [C]la tình Chúa yêu [Am]con
Tựa [G]như bể [Am] cả, bể [F]cả mỏi [Em]mòn tăm [Am]hơi.
 
[Am]Yêu con từ [G]thưở muôn đời, yêu [C]con từ thuở muôn [Am]đời
Từ [Dm]khi là khi chưa [Em]có mặt [C]trời là mặt [Am]trăng.
 
[Am]Yêu con gánh chịu bao lần, bao [C]nhiêu là nhiêu đổ [Am]vỡ
Vong [Dm]ân đổ [F]vỡ, vong [Em]ân tội [Am]tình.

Chords List

Chord: Ca dao tình Chúa - Ngọc Kôn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like