Chord/Tab song: Bồ câu trắng - Matthia Nguyễn Văn Tùng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bồ câu trắng - Matthia Nguyễn Văn Tùng - (lời 1: Đàn Bồ [Dm]Câu Trắng [F]bay về nơi quê [Dm]nhà Nào bạ...)

--
lời 1: Đàn Bồ [Dm]Câu Trắng [F]bay về nơi quê [Dm]nhà
Nào bạn [Dm]ơi vững [F]tâm thẳng cánh bay [C]xa
[G]Mang hòa bình đến [F]cho muôn [Dm]dân
khắp [Em]nơi nhảy mừng vỗ [C]tay reo [Em]vui
kết nên cho [G]đời một tương lai [Am]sáng
Đàn Bồ [Dm]Câu đã [F]mang niềm tin cho [Dm]đời
Bằng tin [Dm]yêu lóe [F]lên một tia hy [C]vọng
đừng phân [C]vân khóc [G]than
hay đừng ôm ấp [F]tiếc chi tiếc chi hỡi [Dm]người
 
ĐK:x2
Nào bạn [Dm]hỡi! Tung cánh [C]bay
loan báo tin [F]mừng mang ánh sáng cho [Am]đời
Nào bạn [Dm]hỡi! tay xiết [F]tay
bay khắp phương [G]trời mang hạnh phúc cho [Am]đời
Bạn [Dm]hỡi
 
lời 2: Đàn Bồ [Dm]câu trắng [F]bay về nơi phương [Dm]nào
dừng lại [Dm]cho nhắn [F]gửi tình thương bao [C]la
[G]Cho nhà nhà ấm [F]no vui [Dm]tươi
đến [Em]cho người người chốn [C]yên nương [Em]thân
xóa tan cảnh [G]nghèo đời thôi tăm [Am]tối
Đàn bồ [Dm]câu đã [F]mang bình an cho [Dm]đời
bằng yêu [Dm]thương thiết[F] tha tình thương nhân [Am]loại
nào bạn [C]hỡi vỗ [G]tay reo hò vì ta đắp [F]xây đắp xây cho [Dm]đời.

Chords List

Chord: Bồ câu trắng - Matthia Nguyễn Văn Tùng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like