Chord/Tab song: Bất Vong

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bất Vong - ([Am]Đêm đến [G]Vân Thâm [F]Lạnh Tĩnh tâm [F]mặc gió [G]trăng...)

7 months ago105
--
[Am]Đêm đến [G]Vân Thâm [F]Lạnh
Tĩnh tâm [F]mặc gió [G]trăng lướt [C]qua
[Am]Nhìn tuyết [G]trắng rơi [F]đầy
Bỗng thấu [F]được những [G]chuyện đã [Em]qua
[Am]Rượu trắng [G]Cô Tô [F]thành
Tuyết lấp [F]vùi dung [G]mạo thiếu [C]niên
[Am]Tĩnh Thất [G]vang tiếng [F]đàn
Khúc Vấn Linh [F]đàn chẳng [G]ai đáp [Am]hồi
 
ĐK: Người còn [F]hỏi ta sao? [G]
Hỏi cho hết tâm si cuồng [Em]của nhân gian[Am]
Người nào [F]ở phương xa?[G]
Hỏi khắp thế gian có ai [C]
đo được bao lượng đen trắng đây?[Em]
Giờ đây [F]làm sao quên?[G]
Câu hứa chốn Vân Thâm cùng [Em]người năm xưa[Am]
Người đang [F]ở nơi nào? [G]
Vấn vương chẳng quên[Am]

Chords List

Chord: Bất Vong - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like