Chord/Tab song: Bạn Ơi Lắng Nghe - Dân Ca Ba Na

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bạn Ơi Lắng Nghe - Dân Ca Ba Na - ([C]Hỡi bạn ơi cùng [F]nhau lắng nghe [C]Tiếng dòng suối ngoà...)

7 months ago47 Ballade Dân Ca Ba Na
--
[C]Hỡi bạn ơi cùng [F]nhau lắng nghe
[C]Tiếng dòng suối ngoài [G]xa thì thào
[Em]Tiếng đàn cá vui [C]đùa đáy cát
[Em]Tiếng làn sóng trôi [C]xuôi ào ào.
 
[C]Hỡi bạn ơi dừng [F]chân chút đi
[C]Có nhìn thấy đàn [G]chim câu xanh
[Em]Cánh gọi nắng bay [C]về đấy lúa
[Em]Lúa mừng nắng lúa [C]reo rì rào.

Chords List

Chord: Bạn Ơi Lắng Nghe - Dân Ca Ba Na - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like