Chord/Tab song: Bad Apple Vietnames - Tiểu Muội Màn Thầu

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bad Apple Vietnames - Tiểu Muội Màn Thầu - (Verse1 [Am]Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài Cuốn lấ...)

--
Verse1
[Am]Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài Cuốn lấy tôi
vào [F] vòng muộn phiền không dứt
Trái tim [G] tôi dần xa chốn nao tôi chẳng [E7] hay
[Am] Dù cho tôi tan biến giữa không gian này
Cũng chẳng ai sẽ [F] nhận ra từng đã có chính [G] tôi từng tồn [E7] tại
 
[Am] Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài
Cuốn theo tôi đi [F] vào kẽ hở thời gian
Khiến tôi [G] không thể nào thoát [E7] ra mãi lặng yên
[Am] Chìm trong đêm tăm tối, chẳng hay quanh mình sẽ ra sao
Tôi [F] là tôi như vậy thôi, vẫn [G] không thay [E7] đổi.
 
Chous
[F] Trước mắt là khoảng không? Dường như [G] tôi đã mơ phải không?
Trong giấc [Am] mơ tôi như lặng câm, mọi thanh [C] âm tôi tan biến dần
Buồn đau [F] vây kín bao ngày đêm ,Càng làm [G] tim đớn đau nhiều thêm
Liệu như [Am] đóng băng con tim mình, bao đớn [C] đau kia có nhạt phai?
Dù người [F] mang đến bao lời ca, Dù thanh [G] âm mất đi tìm ra
Nhưng trái [Am] tim tôi nay lạnh giá ,chẳng còn rung [C] lên trong buốt lạnh
Một ngày [F] tôi có thể đổi thay ,Đổi thay [G] hết thế gian này đây
Tôi sẽ [Am] kéo mây đen bao trùm, vây thế [C] gian sâu trong màn đêm
 
Verse2
[Am]Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài Cuốn lấy tôi
vào [F] vòng muộn phiền không dứt
Trái tim [G] tôi dần xa chốn nao tôi chẳng [E7] hay
[Am] Dù cho tôi tan biến giữa không gian này
Cũng chẳng ai sẽ [F] nhận ra từng đã có chính [G] tôi từng tồn [E7] tại
.....
[Am] Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài
Cuốn theo tôi đi [F] vào kẽ hở thời gian
Khiến tôi [G] không thể nào thoát [E7] ra mãi lặng yên
[Am] Chìm trong đêm tăm tối, chẳng hay quanh mình sẽ ra sao
Tôi [F] là tôi như vậy thôi, vẫn [G] không thay [E7] đổi.
.....
Chous
[F] Trước mắt là khoảng không? Dường như [G] tôi đã mơ phải không?
Trong giấc [Am] mơ tôi như lặng câm, mọi thanh [C] âm tôi tan biến dần
Buồn đau [F] vây kín bao ngày đêm ,Càng làm [G] tim đớn đau nhiều thêm
Liệu như [Am] đóng băng con tim mình, bao đớn [C] đau kia có nhạt phai?
 
Dù người [F] mang đến bao lời ca Dù thanh [G] âm mất đi tìm ra
Nhưng trái [Am] tim tôi nay lạnh giá ,chẳng còn rung [C] lên trong buốt lạnh
Một ngày [F] tôi có thể đổi thay ,Đổi thay [G] hết thế gian này đây
Tôi sẽ [Am] kéo mây đen bao trùm, vây thế [C] gian sâu trong màn đêm
 
LÊN 1 TONE C#m---Dm
 
Liệu tôi [F] đây có chăng ngày mai? Liệu ai [G] hay biết tôi là ai?
Trên thế [Am] gian sẽ có một nơi , thuộc về [C] tôi hay không hỡi người?
Phải chăng [F] đây chính là tổn thương? Phải chăng [G] đây chính là sầu thương?
Chẳng thể [Am] hiểu được nổi chính mình, tôi với [C] riêng tôi chỉ lặng thinh
 
Tựa trên [F] chân đá đeo ngàn cân ,Mỗi bước [G] chân cũng thêm mệt tâm
Trong trái [Am] tim tôi đây mệt nhoài ,Chẳng thể [C] quan tâm ai nữa rồi.
Một ngày [F] tôi có thể đổi thay ,Đổi thay [G] chính bản thân này đây
Xin hãy [Am] biến tôi đây không màu, trong trắng [C] tinh khôi như ngày đầu
 
Dù người [F] mang đến bao lời ca Dù thanh [G] âm mất đi tìm ra
Nhưng trái [Am] tim tôi nay lạnh giá ,chẳng còn rung [C] lên trong buốt lạnh
Một ngày [F] tôi có thể đổi thay ,Đổi thay [G] hết thế gian này đây
Tôi sẽ [Am] kéo mây đen bao trùm, vây thế [C] gian sâu trong màn đêm
 
Liệu tôi [F] đây có chăng ngày mai? Liệu ai [G] hay biết tôi là ai?
Trên thế [Am] gian sẽ có một nơi , thuộc về [C] tôi hay không hỡi người?
Phải chăng [F] đây chính là tổn thương? Phải chăng [G] đây chính là sầu thương?
Chẳng thể [Am] hiểu được nổi chính mình, tôi với [C] riêng tôi chỉ lặng thinh
 
 
Một ngày [F] tôi có thể đổi thay ,Đổi thay [G] hết thế gian này đây
Sẽ phá [Am] tan tất cả mọi điều ,Vùi chôn [C] đi cả thế giới này
Liệu như [F] tôi đớn đau, tổn thương? Liệu như [G] tôi khổ đau, sầu thương?
Thì tăm [Am] tối kia có phai màu, trong trắng [C] tinh khôi như ngày đầu?
 
Chẳng hề [F] hay biết tôi là ai? ,Chẳng hề [G] hay biết người là ai?
Tôi chẳng [Am] hay biết về ngày mai, chẳng hề [C] hay xung quanh chính mình
Một ngày [F] khi tất cả đổi thay ,Đổi thay [G] hết thế gian này đây
Tôi chỉ [Am] ước khắp thế gian này , xin hãy [C] chôn sâu trong màn đêm
 
Chẳng hề [F] hay biết tôi là ai? Chẳng hề [G] hay biết người là ai?
Tôi chẳng [Am] hay biết về ngày mai, chẳng hề [C] hay xung quanh chính mình
Một ngày [F] khi tất cả đổi thay ,Đổi thay [G] hết thế gian này đây
Tôi chỉ [Am] ước khắp thế gian này , xin hãy [C] chôn sâu trong màn đêm....

Chords List

Chord: Bad Apple Vietnames - Tiểu Muội Màn Thầu - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like