Chord/Tab song: Ba Giờ Chiều Thứ Sáu - Phạm Sáng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Ba Giờ Chiều Thứ Sáu - Phạm Sáng - (1. Ba giờ [Am] chiều, ngày thứ [F] sáu, Chúa Giê-[Am]su chết...)

7 months ago83 Phạm Sáng
--
1. Ba giờ [Am] chiều, ngày thứ [F] sáu,
Chúa Giê-[Am]su chết [C] thay cho loài [E] người.
Ba giờ [G] chiều, trời loang mây [E] tím,
Chúa con [C] ơi, Ngài đã [E7] chết vì [Am]yêu.
 
ĐK: Ba giờ [Am] chiều, chiều hôm [Dm] ấy,
nước mắt [G] Ngài rớt [C] rơi vì [E7] ai?
Ba giờ [G] chiều Ngài chết trên [C] cao,
Thế gian [G] ơi, hãy [E7] xem Chúa mình [Am] đây.
Ngài đã [C] đến, cứu thoát nhân [G] gian,
[E]Ngài đã đến xớt chia ủi [Am] an.
Hy sinh thân [Dm] mình, chết trong nhục [C] hình,
nào ai [E7] thấu chúa [Am] ơi…
 
2. Máu huyết [Am] Ngài, từng giọt rơi [C] xuống,
thấm ướt [G] trên đôi gò má [Dm] gầy,
giọt mồ [Am] hôi cùng ngàn nỗi [C] đau,
đã thấm [G] vào [E7] thân xác Ngài [Am] tôi.
 
Lên 1 tone
Ba giờ [Bm] chiều, chiều hôm [Em] ấy,
nước mắt [Am] Ngài rớt [Dm] rơi vì [F#m7] ai?
Ba giờ [Am] chiều Ngài chết trên [Dm] cao,
Thế gian [Am] ơi, hãy [F#m] xem Chúa mình [Bm] đây.
Ngài đã [Dm] đến, cứu thoát nhân [Am] gian,
[F#]Ngài đã đến xớt chia ủi [Bm] an.
Hy sinh thân [Em] mình, chết trong nhục [Dm] hình,
nào ai [F#7] thấu chúa [Bm] ơi…

Chords List

Chord: Ba Giờ Chiều Thứ Sáu - Phạm Sáng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like