Chord/Tab song: Anh đi mai về - Hoàng Nguyên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Anh đi mai về - Hoàng Nguyên - (Nếu hiểu [Dm] rằng anh đi vì lũ giặc tham tàn Thì em [F] ơi,...)

2 years ago178 Hoàng Nguyên Sheet
--
Nếu hiểu [Dm] rằng anh đi vì lũ giặc tham tàn
Thì em [F] ơi, em [C] chớ sầu thương [F] chi
Em thấy chăng khói [Gm] súng của giặc thù
[C] Còn mịt mùng và còn che khuất [Dm] mờ.

Khói lửa [Dm] còn đang thiêu về xóm làng điêu tàn
Đầu thơ [F] ngây ai [C] quấn vành khăn [F] tang
Bao đau [C] thương khi quân [Dm] cướp còn bạo tàn
[F] Còn bạo tàn và còn chưa khuất [A7] phục.

Nắng nửa [Dm] chiều đưa anh nhìn mấy đồi chập chùng
Nhìn sông [F] xanh, nhìn bông [C] lúa, nhìn nương [F] dâu
Tay nắm tay em [Gm] nhớ lời dặn dò
[C] Đừng ngập ngừng buồn lòng ai giết [Dm] thù.

Tiếng diệt [Dm] thù đang vang ngoài chiến trường hung tàn
Và xương [F] rơi như [C] núi vì quân [F] tham
Anh anh [Gm] ơi khi quân cướp còn bạo [C] tàn
[Dm] Thì người Việt còn [Bb] chưa thôi chia [C] lìa.

Anh [F] đi mai về chiến thắng
Anh [Bb] đi mai về chiến thắng
Khi súng quân [C] thù thôi vang trên non sông
Tươi thắm màu [G] cờ vui reo trên kinh [C] thành.

Anh [F] đi mai về hoà bình
Anh [C] đi mai về hoà bình
Ca khúc khải [F] hoàn không [Bb] còn hận biên [F] cương
Quân cướp bạo [C] tàn thôi xéo dầy quê [F] hương.

Chords List

Chord: Anh đi mai về - Hoàng Nguyên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like