Chord/Tab song: 3 năm cấp 3 - Bùi Công Nam

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: 3 năm cấp 3 - Bùi Công Nam - (|[G] 3 năm cấp |[G] 3 Tôi và em |[D/F#] yêu nhau thiết |[D/F...)

2 months ago84 Ballade Bùi Công Nam
--
|[G] 3 năm cấp |[G] 3 Tôi và em |[D/F#] yêu nhau thiết |[D/F#] tha
Vì là |[Em7] mối tình đầu, nên |[C]rất ngây ngô đậm |[G] sâu |[G7]
Và rồi |[C] đến một ngày, cuối |[D] năm 12
Phải |[Bm] chia ngả đường tương |[Em] lai
Điều lo |[C] lắng từ đầu đã |[A] khiến đôi ta xa |[D] nhau |[D]
 
Giờ |[G] đây 3 năm cách |[G] xa, những lời |[D/F#] hứa xưa hai chúng |[D/F#] ta
Tôi vẫn |[Em] giữ từng ngày, mong |[C] đến lúc tay cầm |[G] tay |[G]
Dù cũng |[C] có vài lần,
muốn |[D] bước đôi chân tìm |[Bm] quen một ai đó |[Em] khác
Mà chẳng |[C] thế thật gần, vì |[A] những yêu thương ta |[D] mang |[D]
 
Và rồi em |[C] nhắn 1 dòng |[D] tin vui Làm tan |[Bm] nát ở con tim |[Em] tôi
Rằng em |[C] sẽ cùng người kết |[D] hôn vào đầu |[G] năm tới |[G7]
Chẳng biết |[C] nói lời nào thêm |[D] chi Chỉ cố |[Bm] giữ giọt lệ trên |[Em] mi
Đừng lo |[C] ắng điều gì, |[Cm] thôi chào em |[D] tôi đi |[D]
 
ĐK:
Giá như |[G] em Giá như |[G] em chờ thêm chút |[D/F#] nữa |[D/F#]
Biết đâu |[Em] mai Biết đâu |[Em] mai ta lại chung |[C] đường |[D] xưa
Chắc thôi |[G] không Chắc thôi |[G] không cần chờ em |[D/F#] nữa |[D/F#]
Tiếng yêu |[Em] thương Tiếng yêu |[Em] thương bao giờ cho |[C] vừa |[D]
Bao giờ |[C] cho vừa |[C] _ |[Bm] |[Em] |[Am] |[D] |[G]

Chords List

Chord: 3 năm cấp 3 - Bùi Công Nam - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like