Sheet of song: Tôi vẫn chờ em - Võ Tá Hân,Nguyên Lương - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tôi vẫn chờ em - Võ Tá Hân,Nguyên Lương - PDF - (1. Một [Dm] ngày xa vắng [G] em Là một [Bb] ngày tim đau [C]...)

2 years ago193 Slow Rock Sheet
Maybe you like