Sheet of song: Ngày tân hôn (Ngày tình yêu lên ngôi - The Wedding - Oui devant Dieu - La Novia) - Phạm Duy,Joaquin Prieto - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ngày tân hôn (Ngày tình yêu lên ngôi - The Wedding - Oui devant Dieu - La Novia) - Phạm Duy,Joaquin Prieto - PDF - (Version 1: Ngày tân hôn 1. [G] Em bên mình [C] anh, lặng im...)

3 years ago787 Slow Rock Sheet
Maybe you like