Sheet of song: Có khi nào rời xa (We'll be far apart) - Tiên Cookie - Guitar Pro Tab

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Có khi nào rời xa (We'll be far apart) - Tiên Cookie - Guitar Pro Tab - (1. [Dm] Biết đâu bất [Bb] ngờ đôi ta chợt rời xa [C] nhau Ai...)

3 years ago371 Ballade Tiên Cookie Sheet
Maybe you like