Một người [C] quen, đã đi lấy [Am] chồng Một người [G7] yêu, thôi đã sang [C] sông Tình ngày [F] xưa, gió cuốn lâng [Em] lâng Thương những [G7] chiều, nắng đến bâng [C] khuâng. Một hạt sương, thoáng rơi trong [Am] hồn Rồi ban [G7] mai, chim hót bên [C] sông Một ngày [F] qua, thôi thế cũng [Em] xong Kiếp lưu [G7] đày, còn ai ngóng [C] trông. Tâm...