[G]Mới sáng sớm , tôi bỗng thẫn [Em]thờ vì cuộc đơi ! Đời [C]tôi nhiều khi, và [D]chẳng muốn làm chi Bởi vì [G]tôi đôi khi thâm tâm tôi [Em]vẫn thương một người, [C]Người đâu cần tôi và chẳng [D]muốn gặp tôi Chắc là [G]do tôi sai , khi quá [Em]vùi đầu vào công việc ! [C]Việc thì nhiều nhưng người [D]cũng cần tôi! Người [G]cứ thế đi , bỏ lại [Em]tôi...