1.Anh đã lén yêu [D] em năm ấy thơ [A] dại chưa biết [D] sầu Hai đứa học chung [A] trường đường hoàng hôn trong lá thu [A7] rơi Nhìn hoa lá xinh [Em] tươi cho ước mộng tô thắm [A] màu [Bm] Ôm ước mơ xa [Em] vời một ngày [A] mai tương lai sáng [A7] tươi 2. Theo năm tháng [D] êm trôi đôi đứa đi [A] biệt xa mái [D] trường Anh giã từ quê [A] nhà tạ...