[G]Ngày bé thơ [Em]có biết [C]bao nhiêu điều [G] [G]Mẹ đã dành [C]mang đến [D]riêng tặng con [G]. [G]Giờ lớn khôn [Em], con bước [C]trên đường đời [D] [G]Lòng vững tin [C]luôn có [D]mẹ nhìn theo [G]. Bóng hình mẹ [Bm]sẽ hoài trong kí [D]ức Trong lòng con [C]yêu mẹ tha thiết [G] Tiếng ru [C]vỗ về những giấc mơ [G] Để nay [C]con được hát bên mẹ [G] B...