1. Em [Am] đi rồi cây cỏ buồn [Bm7] say Em [E] đi rồi hoa lá sầu [Am] lây Em đi [Dm7] rồi tay gầy nào [Am] vẫy Em [F7] đi rồi [E] đôi mắt nào [Am] cay 2. Mai em đi rồi mây vẫn còn [Bm7] bay Mai em [E] đi rồi mưa vẫn còn [Am] rơi Thôi xa [Dm7] rồi sao [G] người còn đứng [C] đợi Thôi xa [E] rồi xin người hãy buông [Am] lơi ĐK: Yêu [A] em môi nồng...