Songs of artist: Hoàng Sông Hương

Songs Chords Lyrics of artist: Hoàng Sông Hương

Hoàng Sông Hương

Hoàng Sông Hương
a few seconds ago0 Views 0 songs

Ông công tác tại Sở Văn hoá Quảng Bình. Tốt nghiệp Khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Đã viết một số ca khúc mang âm hưởng dân gian miền Trung như Tiếng hát đò đưa, Tình ta biển bạc đồng xanh, Giọng hò quê hương, Tiếng dạ tiếng thương, Thành Huế chúng mình thương.

Theo baicadicungnamthang.net