1. Mưa lác đác [Dm] rơi, tôi thấy bơ [A7] vơ đi trong lạnh [Dm] lùng Buồn vì chiều [Gm] nay anh lỡ [C] hẹn để mình tôi cô [F] đơn Mưa ướt đôi [Gm] vai, bước về ngại [Bb] ngùng Thấy lòng buồn [A7] buồn vào xem phim ôi sao phũ phàng Gặp bàn tay anh mơn tóc [Dm] nàng. ĐK: Ôi thôi tôi ra [Dm] về rũ buồn Đi lang thang bên [C] lề đường Nghẹn ngào hoen...